Vận tải hàng không

Vận tải hàng không

2023-03-13 11:11:28 150

Để đáp ứng được yêu cầu nhanh chóng và kịp thời của ngành vận tải bằng đường hàng không, Tường An Trans đã xây dựng kế hoạch phục vụ mảng vận tải hàng không toàn diện được để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này được thực hiện bằng cách tìm hiểu mục tiêu chính xác của khách hàng cả về vấn đề nội bộ và những tác động bên ngoài.

Những mặt hàng nhạy cảm và có giá trị cao thường phải chịu áp lục rất lớn về thời gian cho tất cả các bên liên quan. Chính vì vậy, Bộ phận vận tải bằng đường hàng không của chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch dịch vụ tùy biến cho từng khách hàng riêng biệt và sau đó tổ chức thực hiện những yêu cầu đó để đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ theo dõi từng lô hàng và cập nhật tình trạng chính xác cho khách hàng chi tiết đến từng phút.

Tường An Trans có thể cung cấp cho bạn cả dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu bằng đưởng hàng không. Chúng tôi sẽ đánh gía đúng yêu cầu của quý khách hàng và đảm bảo rằng quý công ty sẽ nhận được giải pháp vận chuyển hàng không hiệu quả nhất.

Dịch vụ vận tải bằng đường hàng không của chúng tôi bao gồm:

-    Hàng hoá thông thường
-    Hóa chất
-    Hành lý cá nhân
-    Hàng nguy hiểm
-    Hàng tươi sống
-    Hàng dầu khí
-    Dược phẩm
-    Hàng Consol
-    Hàng dự án

Bình luận: